Nabízíme sportovní kroužky na          ZŠ Santoška ve školní roce 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 jsme pro Vás opět připravili bohatou nabídku sportovních kroužků. 

nabízíme kroužky tyto kroužky:

Sportovní gymnastika pro 1. stupeň ZŠ - pondělí 15:00 - 16:00, čtvrtek 14:55 - 15.55

Sportovní gymnastika s prvky parkouru pro 2. stupeň ZŠ - pondělí 13:50 - 14:50, čtvrtek 13:50 - 14:50

Všeobecná sportovní příprava - děti ze zámečku - úterý 16:00 - 17:00

Všeobecná sportovní příprava - Veverky, přípravná třída, I. a II. třída - čtvrtek 16:00 - 17:00

Kroužek stojí 900 Kč/hodina týdně za pololetí.  

Kroužky začínají v týdnu od 18. září 2017.

Přihlásit se můžete níže.

Přihláška na kroužky na Santošce