Nabízíme sportovní kroužky na          ZŠ Santoška v 1. pololetí školního roku 2018/2019

nabízíme kroužky tyto kroužky:

Sportovní gymnastika pro 1. stupeň ZŠ - pondělí 15:00 - 16:00, čtvrtek 15:00 - 16:00

Sportovní gymnastika pro 2. stupeň ZŠ - pondělí 14:00 - 15:00, čtvrtek 14:00 - 15:00

Všeobecná sportovní příprava - děti ze zámečku - úterý 16:00 - 17:00

Všeobecná sportovní příprava - Veverky, přípravná třída, I. a II. třída - čtvrtek 16:00 - 17:00

                                                     Angličtina pro Veverky - pondělí 12:45 - 13:30, čtvrtek 12:45 - 13:30

Kroužek stojí 1100 Kč/hodina týdně za pololetí.  

Kroužky v 1. pololetí začínají v týdnu od 24. září 2018.

Přihlásit se můžete níže.

Přihláška na kroužky na Santošce