Nabízíme sportovní kroužky na          ZŠ Santoška v 2. pololetí školního roku 2017/2018

nabízíme kroužky tyto kroužky:

Sportovní gymnastika pro 1. stupeň ZŠ - pondělí 15:00 - 16:00, čtvrtek 14:55 - 15.55

Sportovní gymnastika s prvky parkouru pro 2. stupeň ZŠ - pondělí 13:50 - 14:50, čtvrtek 13:50 - 14:50

Všeobecná sportovní příprava - děti ze zámečku - úterý 16:00 - 17:00

Všeobecná sportovní příprava - Veverky, přípravná třída, I. a II. třída - čtvrtek 16:00 - 17:00

Kroužek stojí 1100 Kč/hodina týdně za pololetí.  

Kroužky v 2. pololetí začínají v týdnu od 19. února 2018.

Přihlásit se můžete níže.

Přihláška na kroužky na Santošce